Erinevus YTM ja praeguse tootluse vahel

YTM vs praegune tootlus

Tootlus lõpptähtajani või YTM ja Praegune tootlus on terminid, mis on rohkem seotud võlakirjadega. Neid kahte eristada pole nii raske. Mõisted ise näitavad, et need on erinevad. Tootlus lõpptähtajani on tootlus, kui võlakiri saab küpseks, praegune tootlus on aga võlakirja tootlus antud hetkel.

Hetke saagist kasutatakse hindamine võlakirjade jooksva hinna ja võlakirjadest tuleneva aastase intressi vahelise seose kohta. YTM on võlakirjadega seotud eeldatav tootluse määr. Praegune tootlus on tegelik tootlus, mille investor saaks.

YTM-i võib nimetada tulumääraks, mille inimene saab võlakirja eest kuni selle lõpptähtajani. Kui võlakiri ostetakse nimiväärtuse allahindlusega, oleks YTM praeguse tootluse omast kõrgem, kuna allahindlus tõstab tootlust. Teiselt poolt, kui võlakirja eest makstakse preemiat, jääb YTM praeguse tootluse alla.

Erinevalt YTM-st viitab praegune tootlus praeguse hetke tootlusele ega näita võlakirja kogutootlust. Jooksev tootlus ei võta arvesse ka reinvesteerimisriske.

Tootlus lõpptähtajani määratakse mitme põhielemendi abil. Praegune tootlus on üks selliseid võtmeelemente YTM määramisel. Teine määrav elemendid sisaldama jooksvat turuhinda ja nimiväärtust. Jooksvat tootlust saab arvutada, jagades aastamakse hinnaga.

Kui sissetulek lõpptähtajani määrab investeeringu kogutootluse, ei näita praegune tootlus seda.

Kokkuvõte:

1. Jooksvat tootlust kasutatakse võlakirjade jooksva hinna ja võlakirjade aastase intressi vahelise suhte hindamiseks. YTM on võlakirjadega seotud eeldatav tootluse määr.
2. Tootlus lõpptähtajani määrab investeeringu kogutootluse, Praegune tootlus seda ei näita.
3. Kui võlakiri ostetakse nimiväärtuse allahindlusega, oleks YTM praeguse tootluse omast suurem, kuna allahindlus tõstab tootlust. Teiselt poolt, kui võlakirja eest makstakse preemiat, jääb YTM praeguse tootluse alla.
4. Jooksev tootlus ei võta arvesse ka reinvesteerimisriske.