Erinevus hankija ja kliendi vahel

Teenuste ja kaupade voo haldamine tootjalt tarbijale, üldtuntud kui tarneahela juhtimine, on ettevõtte kõige olulisem aspekt. Selle põhjuseks on asjaosaliste pidev rahaliste vahendite, teabe ja toodete liikumine. Asjaosaliste hulka kuuluvad tootjad, turustajad, jaemüüjad, müüjad ja tarbijad. Kõigil neil on oluline roll tarneahela tasakaalu tagamisel.

Mis on müüja?

See on tarneahelas olev isik, kes tarnib kaupu tarbijatele. A müüja tal on tarbijatega äri-tarbija (B2C) suhe ja ta on ka viimane inimene, kes müüb tarbijale kaupu või teenuseid. A eesmärk müüja on kaupade tarnimine eesmärgiga teenida kasumit. Tarnijad on tarneahelas olulised, kuna nad pakuvad tootjatele või edasimüüjatele olulist teavet tarbijate vajaduste osas ja seetõttu on toote tagasisidel tihedad suhted nii tootjate kui ka tarbijatega.

Mis on klient?

Tarbijana nimetatud isik või organisatsioon, kes ostab tarbimismotiiviga toote ja on tarneahela viimane osapool. Tarbija võib olla:

  • Otsene - see on tarbija, kes ostab toote koheseks kasutamiseks
  • Kaudne tarbija - see on isik, kes ostab toote kavatsusega seda muuta ja edasi müüa.

TO klient on tarneahelas viimane inimene, kelle vajadused, arvamused ja väärtused mõjutavad suuresti tootjate otsuseid.

Müüja ja kliendi sarnasused

  • Mõlemad on tarneahelas olulised osapooled

Hankija ja kliendi erinevused

Definitsioon

Müüja viitab tarneahelas olevale isikule, kes tarnib kaupu tarbijatele. Teiselt poolt a klient viitab isikule või organisatsioonile, kes ostab toote tarbimise motiiviga ja on tarneahela viimane osapool.

Tarneahela lüli

TO müüja on teine ​​viimane inimene tarneahelas, samas kui klient on viimane inimene tarneahelas.

Ostmise eesmärk

TO müüja ostab tooteid edasi müümiseks, samal ajal kui klient ostab tooteid tarbimiseks.

Suhted tootjatega

Kuigi a müüja on otseste suhetega tootjatega, kliendil kaudsed suhted tootjatega.

Pakkuja vs klient: võrdlustabel

Kokkuvõte hankijast vs kliendist

TO müüja viitab tarneahelas olevale isikule, kes tarnib kaupu tarbijatele ja on tarneahelas viimane inimene. Klient viitab aga isikule või organisatsioonile, kes ostab tarbimismotiiviga toote ja on tarneahela viimane osapool. Mõlemad jäävad tarneahelas olulisteks osapoolteks.