Erinevus käsu ühtsuse ja suuna ühtsuse vahel

Prantsuse mäetehnika insener ja tööstur Henri Fayol pani paika 14 juhtimispõhimõtet, et parandada ettevõtte juhtimist ülalt alla. Ta pühendas suurema osa oma tähelepanust juhtimistegevuse analüüsimisele. Läbi paljude uuringute näitas Fayol, et töötaja jaoks on kõige olulisem võime tehniline kõrgematel tasanditel. Juhtimise üldpõhimõtted on tõenäoliselt üks tema suurimaid panuseid ja need on olulised elemendid, mis mõjutavad organisatsiooni eduka juhtimise aluseid. Kaks sellist põhimõistet on käsu ühtsus ja suuna ühtsus.

Käskude ühtsus on seotud inimeste toimimisega samas Suunamise ühtsus on seotud tegevustega. Juhtimise ühtsus on operatiivtasemel juhtimispõhimõte, mis määratleb jõupingutuste ühtsuse tagamise eesmärgi ühe vastutava isiku all. See tähendab, et ühel alluval peaks olema ainult üks juhendaja, kellelt ta saab korraldusi. Suunamise ühtsus tähendab, et organisatsiooni erinevad osakonnad peaksid kooskõlastatud jõupingutuste abil töötama ühise eesmärgi nimel. Neid kahte juhtimispõhimõtet ei tohiks siiski omavahel segi ajada, kuna mõlemad on väga erinevad.

Mis on käsu ühtsus?

Käskude ühtsuse põhimõte tähendab, et töötaja või töötaja peaks aru andma ja saama korraldusi ainult ühelt ülemuselt ning vastutama ainult tema ees, kes omakorda peaks aru andma oma ainsale juhendajale jne. The käsu ühtsus aitab säilitada katkematu võimuliini mõistet, et vältida segadust ja vastuolulisi nõudmisi mitme ülemuse poolt.

Mis on suuna ühtsus?

Suuna ühtsuse põhimõte ütleb, et organiseeritud tegevuste grupil, millel on ühine eesmärk, peaks olema üks juht ja üks plaan. See tähendab, et organisatsiooni erinevad osakonnad peaksid kooskõlastatud jõupingutuste abil töötama ühise eesmärgi nimel. Vastasel korral tooks kaasa jõupingutuste dubleerimise ja ressursside raiskamise.

Erinevus käsu ühtsuse ja suuna ühtsuse vahel

Kontseptsioon

- Juhtimise ühtsuse mõiste tähendab, et alluvad peaksid aru andma ja vastu võtma käske ainult ühele ülemusele ja kelle ees nad on aruandekohustuslikud. Segaduste ja konfliktide vältimiseks on see üks olulisemaid tegureid, mida organisatsioonilises hierarhias tuleb arvestada. Ükski töötaja ei peaks konfliktide vältimiseks kahele või enamale seeniorile aru andma ega tellimusi vastu võtma. Suuna ühtsuse põhimõte tähendab seevastu, et kõik sama tegevust jagavad organisatsiooni liikmed peaksid töötama ühise eesmärgi nimel.

Eesmärk

Juhtimise ühtsuse põhimõte on seotud inimeste toimimisega ja selle eesmärk on panna üks inimene kogu operatsiooni eest vastutama, kõrvaldades seeläbi kõik konfliktid, mis võivad tekkida topelt- või mitmekordse juhtimise all võimu üle. Seda saab põhjust distsiplineerimatus ning esinemise ja tootmise hilinemine. Ühe aruandekohustuse põhimõte tagab organisatsiooni personali nõuetekohase toimimise kett hierarhia. Suuna ühtsuse põhimõte juhib organisatsiooni kõiki liikmeid ühise eesmärgi poole reegli „Üks pea üks plaan” alusel.

Mõju

Juhtimise ühtsuse põhimõte rõhutab üksikut töötajat või töötajat, soovitades neil anda aru ainult ühele juhendajale, mis aitab säilitada katkematu autoriteedi mõistet. Kui käsu ühtsus puruneb, võib tal tekkida vajadus toime tulla mitme ülemuse vastuoluliste nõudmiste või prioriteetidega. Suuna ühtsuse põhimõte seevastu rõhutab erinevate organisatsiooniliste tegevuste suhete uurimist, mis viitavad ühisele eesmärgile. Vastasel korral tooks kaasa jõupingutuste dubleerimise ja ressursside raiskamise.

Kasu

Käsu ühtsuse põhimõte tagab, et üks alluv peaks vastutama ühe järelevaataja ees, kes omakorda annab aru ainult ühele järelevaatajale, ja niimoodi järgneb käsuliin. See tagab korraliku ja toimiva käsuliini, katkematu autoriteedi, mis ulatub organisatsiooni tipust organisatsiooni hierarhia madalaimani. See väldib segadust alluvate peas ja konflikte kõrgema juhtkonna vahel. Suunaüksus väidab, et organisatsiooni igal osakonnal peaks olema erinev juht ja iga osakond täidaks oma eesmärki tõhusalt ja tulemuslikult. Erinevate plaanide või rohkem kui ühe juhiga organisatsioon ei saa soovitud tulemusi saavutada.

Käsu ühtsus vs suuna ühtsus: võrdlusdiagramm

Kokkuvõte käsu ühtsusest vs suuna ühtsusest

Lühidalt öeldes määratleb käsu ühtsuse põhimõte eesmärgi tagada jõupingutuste ühtsus ühe vastutava inimese juhtimisel, samas kui suuna ühtsuse põhimõte tähendab, et organisatsiooni erinevad osakonnad peaksid kooskõlastatud jõupingutuste abil töötama ühise eesmärgi nimel. Esimene neist on seotud personali toimimisega, teine ​​aga ühist eesmärki omavate organisatsiooniliste tegevustega. Käsuühtsus aitab säilitada käsuliini ja vältida konflikte käsuliinis, samas kui suunamise ühtsus tagab kooskõlastatud jõupingutused ja tegevuste ühtsuse alluvate vahel.