Erinevus koefitsientide ja tõenäosuste vahel

ütleb-juhusKoefitsiendid vs tõenäosus

Tõenäosus on matemaatiline juhuseeldus, mida saab võrrandi abil arvutada. Võrrand mõõdab sündmuse toimumise tõenäosust selle esinemissageduse koguarvuga. See on:(Võimalused) (Võimalused kokku)

Koefitsiendid on seevastu juhuse mõõt, mida ei saa matemaatiliselt välja arvutada. Konkreetse sündmuse toimumise tõenäosus on pigem sündmuse toimumise tõenäosuse mõõdik selle tõenäosusega, et juhtumit ei toimu - see tähendab (tõenäosus): (võimalus vastu). Kui arvestada kogu võimalusi kui (võimalusi) + (tõenäosus vastu), siis võib esineva sündmuse koefitsientide matemaatiliseks arvutamiseks kindlaks teha võrrandi:

Vastuvõimalused = tõenäosus kokku - (tõenäosus)
ja vastupidi:Võimalused = kogu tõenäosus - (tõenäosus vastu)

Koefitsientide peamine kaalutlus on see, et need sõltuvad tegelikult tõenäosusest. Ehkki pole kindel fakt, et need kaks on kontseptsioonilt täiesti erinevad, arvutatakse tõenäosusteooria või statistika abil koefitsiendid. Sellisel juhul on sirgjooneline võrrand, et teada saada, mis tõenäosus on toimuva sündmuse kasuks (või vastu). Vaatleme tõenäosusena p:

Koefitsiendid = p1-p
ja vastupidi:Koefitsiendid = (1-p) p vastu

Tõenäosus seevastu mõõdab sündmuste koguarvu sündmuste koguarvu; seepärast ei seisne mure selles, kas mõni juhtum juhtub, vaid see, kui sageli sündmus juhtub. Näiteks arvutades, kui tihti võib kaardipakist südame välja tõmmata, võetakse arvesse, kui palju südameid on traditsioonilises 52 kaardiga pakis:

Kaartide arv = 1352 = 14Kui proovitakse arvutada koefitsiente, kuidas saada süda 52 kaardipakki, peab ta arvestama tõenäosusega, et ta tõmbab tekilt südame:

Koefitsient = .25 (1-.25) = .25.75 = 13
See tähendab, et koefitsient on 1–3, et süda tõmmatakse traditsioonilisest 52 kaardiga tekist.

Kokkuvõte:
1. Tõenäosus on matemaatiline mõõde selle kohta, kui tihti mõni sündmus aset leiab; koefitsiendid põhinevad sündmuse kunagi toimumise tõenäosusel
2. Tõenäosus mõõdab sündmuse toimumise tõenäosust ainult võrdse toimumise kordade koguarvuga; koefitsiendid mõõdavad kunagi aset leidva sündmuse võimalusi ja võimalusi.
3. Tõenäosus tagab sündmuse toimumise; koefitsiente kasutatakse selleks, et teada saada, kas sündmus kunagi toimub.