Erinevus Ltd ja Pvt Ltd vahel

Ltd vs Pvt Ltd

Ltd viitab aktsiaseltsile ja Pvt Ltd viitab osaühingule.

Ettevõtet nimetatakse osaühinguks, kui kõik selle aktsiad on erakätes. Ettevõte Pvt Ltd kuulub promootorite rühmale. Teiselt poolt on aktsiaseltsi aktsiad avatud kõigile. Ettevõte ei ole mõne promootori käes, kuid avalikkusele kuulub see.

Kahes tüüpi äriühingutes on erinev ka aktsionäride arv. Osaühingutes peaks minimaalne aktsionäride arv olema kaks ja maksimaalselt 50. Teisalt on aktsiaseltsi aktsiaseltsis minimaalne aktsionäride arv seitse ja aktsionäride maksimaalsele arvule pole seatud piiranguid.

Aktsiatest rääkides saab aktsiaid aktsiaseltsis vabalt võõrandada, samas kui osaühingus pole see võimalik. Kui kunagi tuleb üle anda Pvt Ltd ettevõtte aktsiaid, tuleb küsida aktsionäride nõusolekut. Pvt Ltd ettevõte ei saa oma aktsiaid avalikult pakkuda. Vastupidi, Ltd ettevõtted saavad reklaamide kaudu avaliku pakkumise teha.

Osaühingu aktsiad on noteeritud börsil, samas kui osaühingu puhul seda pole. See tähendab, et kauplemine toimub börsil ühe OÜ-ga ja Pvt Ltd ettevõttega midagi sellist ei toimu.

Osaühing on partnerlusettevõte, kus aktsiaseltsina on täieõiguslik korporatsioon.

Aktsiaseltsidel on ranged reeglid ja nõuded. Teisalt ei ole osaühingu suhtes nii ranged reeglid ega nõuded kehtivad.

Kokkuvõte

1. Äriühingut nimetatakse osaühinguks, kui kõik selle aktsiad on erakätes, samas kui aktsiaseltsi aktsiad on kõigile avatud.

2. Ettevõte Pvt Ltd kuulub promootorite rühmale. Teiselt poolt ei ole aktsiaselts väheste promootorite käes, kuid avalikkusele kuulub see.

3. Osaühingutes peaks aktsionäride minimaalne arv olema kaks ja maksimaalselt 50. Teisalt on aktsiaseltsi aktsiaseltsi minimaalne aktsionäride arv seitse ja aktsionäride maksimaalsele arvule pole seatud piiranguid.

4. Osaühingu aktsiad on noteeritud börsil, samas kui osaühingu puhul seda pole.