Erinevus aktsiaseltsi ja osaühingu vahel

Osaühing vs osaühing
TO
Osaühing on see, mis kuulub eraisikute rühmale eraviisiliselt. Osaühing on aktsiaselts, mis kuulub üldsusele.

Kõik osaühingu aktsiad jäävad ainult mõne inimese või promootori kätte. Enamik osaühingu aktsionäre koosneb väga lähedastest sugulaste või sõprade rühmadest. Teisalt on aktsiaseltsi aktsionärid avalikud.

Osaühing ei saa oma aktsiaid börsidel noteerida, mis tähendab, et seda ei saa laiemale avalikkusele pakkuda. Kui aktsionär soovib üldse aktsiaid võõrandada, peaks tal olema teiste aktsionäride nõusolek. Aktsiaseltside aktsiate puhul on need noteeritud börsil ja neid saab igaüks osta. Osaühing võib kutsuda ka avalikkust oma aktsiaid märkima, samas kui osaühinguga pole see võimalik.

Osaühingu asutamiseks on olemas ainult vajadus kahele aktsionärile. Kuid osaühingu asutamiseks on vaja vähemalt 50 aktsionäri.

Juriidiliste formaalsuste osas peab aktsiaselts järgima teatavaid rangeid reegleid, mis osaühingu suhtes ei kehti. Osaühing peab pidama koosolekuid ja esitama regulaarselt aruandeid ka kohtusekretärile. Osaühingu puhul pole see kohustuslik.

Juhatajate osas peaks aktsiaseltsil olema kolm direktorit, osaühingutel aga vähemalt kaks direktorit.

Kokkuvõte

  1. Osaühing on see, mis kuulub eraisikute rühmale eraviisiliselt.
  2. Osaühing on aktsiaselts, mis kuulub üldsusele.
  3. Enamik osaühingu aktsionäre koosneb väga lähedastest sugulaste või sõprade rühmadest. Teisalt on aktsiaseltsi aktsionärid avalikud.
  4. Osaühing ei saa oma aktsiaid börsil noteerida, kuid aktsiaseltsi aktsiad on noteeritud börsil ja neid saab igaüks osta ja müüa.
  5. Kui osaühingu aktsionär soovib üldse aktsiaid võõrandada, peaks tal olema teiste aktsionäride nõusolek.
  6. Osaühing peab järgima teatavaid rangeid reegleid, mis osaühingu suhtes ei kehti.