Pikkuse ja laiuse erinevus

Pikkus vs laius

Pikkuse ja laiuse eristamisel on praegu segadust. Probleem on selles, et nende kahe kirjeldused on mõnevõrra erinevad sõltuvalt sellest, kus te seda õppinud olete. Kui see on teie klassiruumi piires, õpetatakse enamikku õpilasi matemaatika et ristkülik rööpkülikul (paralleelsete külgedega) on pikim külg pikkusena, lühemal küljel aga laius . Seda sõltumata sellest, kas pikem külg on vertikaalne või horisontaalne külg. Kuid paljud on täheldanud, et pikkus on tavaliselt vertikaalne ja laius on horisontaaltasapinnaga kooskõlas.



Segadus jätkub, sest mõnes muus aspektis pole pikkus alati objekti pikim mõõt. Näiteks on mõned juhtmed tegelikult paksemad (laius), mitte nende lühemate pikkuste lõikamine. FET-transistoridel on ka kanali laiused, mille mõõtmed on suuremad kui nende kanali pikkus. Võhiku arusaama järgi kirjeldab pikkus lihtsalt millegi pikkust, samal ajal kui laius ütleb kellelegi, kui lai objekt on.

Laiust nimetatakse muidu laiuseks. See on kaugus ühest ja teisest küljest, mis mõõdab teatud kuju või objekti, mille pikkused moodustavad külgedega täisnurga nagu ristkülik.

Pikkus ja laius on kaks põhilist ühemõõtmelist ühikut võrreldes ristküliku pindala mõõtmisega, mis on kahe ühiku, pikkuse ja laiuse korrutis. Tänapäeval kasutatakse palju pikkuseühikuid. Kõige põhilisem neist on SI mõõtühikutes olev arvesti. Muud pikkuse ühikud on: jalg, õu, miil ja toll Imperiali või Inglise mõõtühikute jaoks. On ka mõningaid mitte-SI pikkuse ühikuid, näiteks: mikron, Norra miil, angström ja Fermi.



Pikkus võib viidata ka ajale, näiteks küsimusele, kui kaua teatud tegevus aega võtab. Mõni kasutab pikkust samas kontekstis distantsiga nagu siis, kui öeldakse: 'Hoidke seda käeulatuses!'

Kokkuvõte:

1. Pikkus kirjeldab, kui kaua midagi on, samas kui laius kirjeldab objekti laiust.
2. Geomeetrias on pikkus ristküliku pikim külg, laius aga lühem külg.
3. Pikkus võib viidata ka aja ulatusele või kauguse mõõtmisele.
4. Kõige tavalisem mõõtühik pikkuse mõõtmiseks on meeter.