Garantii ja garantii erinevus

garantii Garantii vs garantii
Tagatise vajalikkus ilmnes kaitsevahendina, et kaitsta tarbija õigusi. Garantii kehtivuse korral on müüja kohustatud ostetud toote täielikult asendama, kui leiti, et see on ettenähtud standardist madalam. Selle annab müüja või toote tootja kliendile ja see kehtib kindla aja jooksul. Garantii on juriidiline vahend olenemata sellest, kas klient maksis toote eest või mitte.

Samuti on garantii ka vahend tarbija õiguste kaitsmiseks. See nõuab kliendilt tasu, et see oleks õiguslikult elujõuline nagu kindlustuspoliisi puhul. Garantii kehtivuse korral võib müüja või tootja pöörduda kohtusse, kui müüja või tootja ei täida lepingu sätteid. nende poolt garantii . Garantii on oluline ainult toodete parandamisel.

Garantii annavad tavaliselt tootjad, samas kui garantii annab enamik jaemüüjaid või turustajaid. Mootorratta ostmisel kehtib tootja garantii ja müüja peab andma sõidukile garantii omalt poolt.

Peamine erinevus garantii ja garantii vahel seisneb mõlemal juhul ootuste erinevuses. Üldiselt arvatakse, et garantiiga saab raha tagasi, kui toode on defektne või ei paku kindlat standardit. Garantii teiselt poolt tähendab sätet toote parandamise kohta, kui toode on defektne. Viimase perioodi kõige levinum on piiratud garantii kasutamine, mis seab artikli osadele tingimused, tekitatud kahjustuste kvaliteedi ja dokumendi kehtivuse aja. Loomulikult vähendab garantiiga seotud ootusi väljend, mida nad garantiidokumendis kasutavad, ja seega on ootused minimaalsed. Seetõttu on garantii ja garantii olemuses ja vaimus suur erinevus, millest tarbija peab aru saama, enne kui ta ootab sellise dokumendi kasu ostmisel.

Kokkuvõte
1. Garantii on alati tasuta. Garantii meelitab kindlustuspoliisina tasusid.
2. Garantii on kohustus kõrvaldada toote või teenuse defektid kindla aja jooksul. Garantii hoolitseb uue toote parandamise eest kehtivusaja jooksul.
3. Garantii on seaduslik leping ilma igasuguse makseta. Maksmisel saadud garantii on ka juriidiline vahend, millega müüjat raamatute juurde tuua.
4. Garantii on täiendus seaduslikele tarbijaõigustele. Garantii ei mõjuta tarbija seadusest tulenevaid õigusi.
5. Garantii kehtib olenemata garantii andmisest. Garantii kehtib koos sama toote kohta väljastatud garantiiga.