Erinevus geotsentrilise ja heliotsentrilise vahel

Geotsentriline vs heliotsentrilineGeotsentriline ja heliotsentriline on päikesesüsteemi suhtes kasutatavad mõisted.

Geotsentriline
Sõnaraamatu kohaselt tähendab 'geotsentriline' 'mõõdetuna Maa keskelt'. Geotsentriline teooria kirjeldab geotsentrikut süsteemi milles Maa on asetatud päikesesüsteemi keskmesse ja selle ümber asuvad muud objektid või planeedid. Filosoofid, nagu Platon ja Aristoteles, levitasid seda teooriat, mis väidab, et kõik objektid või planeedid ümbritsevad Maad nii, et tähed asetsevad äärepoolseimal küljel ja kuu kõige sisemisel küljel. See teooria on vanim, mida Kreeka filosoofid on sajandeid tagasi välja töötanud.

Aastal nimetatakse seda teooriat ka “Ptolemaiose süsteemiks” au Kreeka teadlase Claudius Ptolemaiose kohta. Teiste teadlaste poolt, kes seda teooriat heaks kiitsid, on märkimisväärseid isikuid nagu Pythagoras. See teooria püsis nii kaua nii populaarne ainult seetõttu, et see selgitas, miks kõik asjad langevad vabalt Maa poole ja miks kõik planeedid jäävad Maast teatud kaugustele. Selle teooria vaidlustas a teaduslik instrument, mida Galileo Galilee 16. sajandil teleskoobiks kutsus.
http://schoolworkhelper.net/wp-content/uploads/2010/08/Geocentric.jpgHeliotsentriline
Geotsentriline teooria asendati heliotsentrilise teooriaga. Selle teooria kohaselt on Päikesesüsteemis Päike Päikesesüsteemi keskpunkt. Heliotsentrilise sõnastiku tähenduses on öeldud kui 'Päikese keskelt vaadatuna'.
Heliotsentrilise mudeli idee eksisteeris juba 200-300 eKr. kuid domineeris geotsentriline teooria. Tehnoloogia edenedes tekkis üha uusi probleeme, mida ei olnud võimalik seletada päikesesüsteemi geotsentrilise teooriaga. 16. sajandil koostas astronoom Nicolaus Copernicus eelmiste astronoomide töid ja pakkus välja teooria, mis asetas Päikese Päikesesüsteemi keskpunkti ning kõik seda ümbritsevad planeedid, tähed ja Maa. 1920. aastateks leidis Edwin Hubble, et päike oli ainult osa miljonitest galaktikatest, mitte päikesesüsteemi kese. Oma mudelis asetas ta meie planeedi Maa Päikesest kolmandale kohale. Ta kujutas ette, et ümber oma telje pöörleb Maa ja tähed ei pöörle ümber Maa. See paneb tähed taevas liikuma.
http://schoolworkhelper.net/wp-content/uploads/2010/08/heliocentric.jpg
http://axisvega.files.wordpress.com/2009/07/300px-heliocentric2.jpg?w=300&h=253
See teooria on väga lähedal praegusele päikesesüsteemi mudelile, mida täna järgime.

Kokkuvõte:

1. Geotsentrilist teooriat kirjeldatakse nii, et Maa on päikesesüsteemi keskpunkt, samas kui heliotsentriline teooria kirjeldab Päikest kesksena.
2. Geotsentriline teooria teeb ettepaneku, et kõik objektid, sealhulgas kuu, päike, tähed, tiirlevad ümber Maa, heliotsentriline teooria aga teeb ettepaneku, et kõik muud objektid, sealhulgas Maa, Kuu ja tähed, liiguksid ümber Päikese.
3. Vastavalt geotsentrilisele teooriale pöörlevad tähed ümber Maa, heliotsentrilise teooria kohaselt pöörleb 4. maa ümber oma telje, mis annab mulje liikuvatest tähtedest.
5. Geotsentriline teooria väidab, et taevakehade liikumise tee on ringikujuline, heliotsentrilise teooria kohaselt aga elliptiline.